Ambient Intelligence

lectoraat bewerken Hogeschool: Saxion

Ambient intelligence: een begrip dat voor sommigen te technisch klinkt. Toch speelt ambient intelligence in de samenleving weliswaar bijna ongemerkt een grote rol. Veel apparaten die we gebruiken bevatten al ‘ambient intelligence’ systemen, oftewel slimme software. In het kort komt het er op neer dat het gaat om slimme software die in slimme apparaten zit. Er zijn voorbeelden genoeg: medische apparatuur kent een sterke interactie met de patient via sensoren en actuatoren onder regie van software. In auto’s zit meer ambient intelligence dan we beseffen. De beveiliging van het spoorwegnet vertrouwen we toe aan realtime systemen. Mobiele telefonie kan niet zonder ambient intelligence.

Saxion kent een sterk potentieel ten aanzien van de voortbrenging van ICT-producten en -toepassingen, met name de software engineering voor ambient intelligence systemen. Sinds 1998 werkt Saxion samen met Thales aan de vernieuwing van het onderwijs op het gebied van ambient intelligence en realtime systemen. In samenwerking met de industrie is dit domein verder uitgebouwd met ambient intelligence.

Het lectoraat Ambient Intelligence voorziet in de maatschappelijke behoefte aan verbetering van de software engineeringpraktijk door in samenwerking met bedrijven nieuwe praktijkgerichte kennis en vaardigheden te ontwikkelen gerelateerd aan software engineering en aan nieuwe ambient intelligence ICT-toepassingen en deze kennis en vaardigheden toepasbaar te maken en ze te distribueren naar de opleidingen van Saxion en naar het bedrijfsleven. Op deze manier stimuleert het lectoraat een continue actualisering van onderwijsinhouden van bachelor- en masteropleidingen. Daarbij biedt het kenniscentrum een verrijking van de werkomgeving van docenten en van de leeromgeving van studenten. Als toespitsing van de doelstelling van het lectoraat is in 2004 het mission statement geformuleerd: het hanteerbaar maken van zelforganisatie van ad hoc conglomeraten van gedistribueerde hardware en software componenten. Binnen het thema wordt voorlopig gekozen voor het aandachtsgebied system-fusion. Onder een dergelijk systeem verstaat het lectoraat een ad hoc netwerk van heterogene fysieke knopen waarvan per stuk eigenschappen van hardware en besturingssoftware als gegeven worden beschouwd. Een knoop kan uiteenlopen van een krachtige PC tot simpele aan/uit sensor maar beschikt wel minimaal over een al dan niet draadloze communicatiemogelijkheid. Dat betekent dat sensor-fusion hier als een deelaspect van system-fusion wordt opgevat.

Netwerk:

In de industrie heeft het lectoraat samenwerkingsrelaties met Thales te Hengelo en Océ te Venlo. Het lectoraat heeft met veel technologiebedrijven relaties. Deze bedrijven ondersteunen het zelfscheppende mkb. Met kennisinstellingen als de Universiteit Twente en ‘t Roessingh is een hechte relatie op het terrein van wireless sensornetwerken en sensortechnologie. Het lectoraat participeert in de Development Laboratories te Eindhoven Dit DevLab is opgezet door dertien high tech mkb-ondernemers om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van embedded technologie te verkennen. De federatie van technologiebranches, de FHI, is een belangrijke partner van het lectoraat bij kennisverspreiding naar het regionale mkb.

Lectoren