Ambient Intelligence and Design

lectoraat bewerken Hogeschool: Fontys Hogescholen

Ambient Intelligence, d.w.z. het ontwikkelen van een omgeving die op elektronisch intelligente wijze inspeelt op menselijk gedrag, wordt door velen beschouwd als de innovatiegolf die logischerwijs volgt op de opmars die gedistribueerde systemen maken.

Functies komen daardoor steeds meer op de voorgrond, terwijl de apparatuur naar de achtergrond verdwijnt. Het domein houdt zich bezig met het ontwikkelen van sociale intelligentie in apparaten, hetgeen slimme combinaties van elektronische componenten (hardware) en computerprogramma’s (software) vereist, interactief met menselijk gedrag.

Zoals het internet onze manier van communiceren en samenwerken verandert, zo zal het ambient scenario ons dagelijks leven nog verder beinvloeden. Toepassingen van Ambient Technology zullen op afzienbare termijn doordringen in ons dagelijks leven en worden verwerkt in consumentenapparaten zoals TV’s, DVD-spelers en mobiele telefoons, maar ook in de gezondheidszorg of gaming zullen ze een niet weg te denken plek krijgen: denk daarbij bijvoorbeeld aan kleding die reageert op veranderingen in bloeddruk of insulinegehalte. Daarnaast zal voor de nieuwe technologie ook een steeds grotere rol zijn weggelegd in het upgraden en gebruikerspecifiek maken van werk- en leefomgevingen. Binnen de media zal, doordat apparaten met elkaar communiceren en interacteren, &nbspde ambient ervaring onze belevenis verrijken, waarbij content over verschillende media (devices) zal worden gedistribueerd.

In een periode waarin de vraag actueel is op welke termijn de grootschalige maakindustrie uit Nederland zal verdwijnen, biedt het fenomeen Ambient Technology grote kansen om een levensvatbaar alternatief tot bloei te laten komen. Een nauwe vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen is daarbij een absolute voorwaarde. Machines en apparaten sociaal intelligent maken eist immers kennis van zowel software als van integratiemogelijkheden van disciplines. Speciale aandacht voor het MKB is op zijn plaats: de benodigde kennis is niet of slechts in beperkte mate aanwezig. Ambient Technology en de gerelateerde technologie vormen een grote kans voor kleinere bedrijven om een (grote) partij te worden en zich zodoende op een nieuw speelveld te oriënteren.

Netwerk
Gezien het multidisciplinaire karakter van het onderzoek en de focus die we binnen het lectoraat hebben op de creatieve industrie en domotica onderhoudt het lectoraat nauwe contacten met Philips die onlangs het Ambient Experience Lab opende in Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrieel Ontwerpen, de faculteit Kunst, Media en Technology aan de Hogeschool der Kunsten Utrecht en de Design Academy in Eindhoven.

Lectoren