Business in Hospitality

lectoraat bewerken Hogeschool: Hotelschool Den Haag

Hotelschool Den Haag is een monosectorale hogeschool die primair opleidt voor de industrie waaruit zij is ontstaan. Deze industrie is internationaal, dynamisch en zeer competitief van aard. De hogeschool heeft daarom direct belang bij het onderzoeken van (latente) bedrijfseconomische vraagstukken uit de beroepspraktijk. Nieuwe inzichten en kennisinnovaties dragen namelijk bij aan onderwijsvernieuwing ten behoeve van een industrie die in bedrijfseconomisch opzicht steeds hogere eisen aan zijn managers stelt.

Het lectoraat is ingesteld om invulling te geven aan een behoefte om een programmatische aanpak van bedrijfseconomisch praktijkgericht onderzoek in de gastvrijheidindustrie.

Netwerk
De hotelschool heeft per 2010 al zijn onderzoeksactiviteiten ondergebracht in een Hotelschool The Hague Research. Dit onderzoekscentrum werkt samen met de gastvrijheidindustrie aan kennisontwikkeling en -uitwisseling ten behoeve van professionalisering van het werkveld en het hoger hotelonderwijs.

Het centrum wordt geleid door de lectoren dr. Van der Rest, dr. Blomme en dr. Wiegerink. Het centrum zal een belangrijke rol gaan innemen in de verdere ontwikkeling en strategische positionering van praktijkgericht horeca- en gastvrijheidonderzoek in Nederland. Hotelschool Den Haag zal daarbij gaan samenwerken met multinationale ondernemingen, het MKB, brancheorganisaties, HBO’s en universiteiten in binnen- en buitenland.