Business Travel Management

lectoraat bewerken Hogeschool: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

De zakenreis- en luchtvaart industrie is permanent in beweging; deze industrie is een goede barometer van de economische macro-omgeving. Geopolitieke factoren zoals terrorisme, politieke onrust, maar ook macro-economische ontwikkelingen hebben een directe impact op zowel de luchtvaartindustrie als op het wereldwijde zakenreisvervoer.

De huidige wereldwijde economische situatie zorgt ervoor dat zowel de aanbieders in de industrie als de klanten t.w. de bedrijven voor wie de reizigers onderweg zijn om zaken te doen, naarstig op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om hun operaties efficiënter te maken en in veel gevallen drastische maatregelen moeten nemen om wereldwijd het hoofd te bieden aan deze ontwikkelingen.

Het lectoraat is actief in een breed scala van activiteiten op het gebied van de wereldwijde luchtvaartindustrie en zakenreiswereld; daarnaast is het lectoraat verantwoordelijk voor de inhoud van de Engelstalige minor “Aviation Management”;deze minor omvat de volgende specifieke aandachtsgebieden: Airline economics, Air Cargo Management, Business Travel Management en Airport Management.

Business Travel Management
Business Travel Management richt zich op het ontwikkelen en implementeren van het zakelijk reisbeleid in een multinationale omgeving, het opzetten van en managen van een multinationaal travel management programma, het onderkennen van contractstructuren tussen de marktpartijen en onderhandelingstechnieken met leveranciers, het verschaft inzicht in de verschillende gegevensstromen en het wettelijk kader waarbinnen deze uitwisseling van data plaatsvindt, distributiestructuren en de diverse vormen van samenwerking met zakenreisbureaus en andere leveranciers, het beheersen van de financiële processen en betalingsstructuren zoals corporate cards.
De ontwikkelingen in de integrale bedrijfsprocessen in de multinationale zakenreiswereld, multi-channelling, BPI (business process integration) en finance management, alsook supply-chain management en demand-managementstructuren, waarbij cross-cultural management een centrale plaats inneemt, vormen integraal onderdeel van het lectoraat Business Travel Management

Het is duidelijk dat binnen het lectoraat een brede expertise bestaat op al deze specifieke gebieden. Deze expertise wordt in een groot aantal gebieden aangeboden aan- en aangewend in het bedrijfsleven door middel van onderzoeksprojecten o.a. op het gebied van lange termijnontwikkelingen in de internationale vervoersindustrie en de gevolgen daarvan op het zakenreisverkeer.

Netwerk
De lector is voorzitter van Corporate Travel Association CORTAS, een gezamenlijk platform-initiatief op het gebied van Business Travel Management van de top 20 multinationals in Nederland, waaronder Akzo Nobel, ABN AMRO, ING Bank, DSM, Heineken en Unilever.
Daarnaast heeft de lector zitting in de adviesraad van Business Travel Market, en is hij de recipiënt van de “Industry Professionalism Award”, van ACTE, de Association of Corporate Travel Executives.

De lector participeert tevens in een aantal adviesorganen van de Europese Commissie in Brussel en hij wordt frequent gevraagd als spreker op internationale forums en symposia op het gebied van ontwikkelingen in de luchtvaart- en zakenreisindustrie, airline deregulatie in Europa, Global travel management programmes en technologische ontwikkelingen in de zakenreisindustrie en hij schrijft een maandelijkse column in het Nederlandse zakenreismagazine Zakenreis.

Lectoren