Digital Media Concepts

lectoraat bewerken Hogeschool: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Het hedendaagse media- en entertainmentlandschap ontwikkelt zich -mede door processen van digitalisering en individualisering- in zeer rap tempo. Digitale mediaplatformen bieden de mogelijkheid tot interactie, katalyseren een proces van media integratie, veranderen traditionele businessmodellen; kortom, bewerkstelligen een proces van transformatie. In dit dynamische krachtenveld is het van toenemend belang om mediaproducten al in de conceptuele fase zo te structureren dat niet alleen het scala aan nieuwe mogelijkheden optimaal kan worden benut, maar dat mediaproducten bovendien aan zeggingskracht en impact winnen.

Mediaconcepten zijn creatieve raamwerken waarin economische, technologische, culturele en media-inhoudelijke aspecten coherent, gestructureerd en vooral zinvol worden samengebald. Daarmee ontstijgen concepten het niveau van ideeën, en zijn het veeleer de uiteindelijke manifestaties van een proces met een sterk analytische en creatieve inslag. Bovendien wordt in concepten reeds geanticipeerd op de wijze waarop de daadwerkelijke productie zal geschieden, zodat het creatieve raamwerk tevens fungeert als de initiële blauwdruk voor het daaropvolgende productieproces. Deze unieke integratie van zowel creatief/ analytische als productioneel/ technische aspecten, plaatsen concepten in het dynamische midden van het mediaproductieproces.

Met haar focus op mediaconcepten richt het onderzoek van het lectoraat Digital Media Concepts zich derhalve op de dynamische verbinding tussen theoretische inzichten en de wijze waarop deze inzichten zich praktisch manifesteren in mediaconcepten en -producten. Op basis van methodes als Marktonderzoek, Receptieonderzoek, Content analyse en Mediatheorie wordt geanalyseerd hoe mediaconcepten en producten inhoudelijk en commercieel georganiseerd zijn, hoe doelgroepen worden geënsceneerd en aangesproken, en waar deze mogelijk aan effectiviteit en zeggingskracht kunnen winnen. Hiermee sluit het lectoraat aan bij disciplines als Economie, Mediastudies, Statistiek, Receptieanalyse, en Mediadesign.

Netwerk
Hans Bouwknegt is Lehrbeauftragte aan de Faculteit Medienwissenschaft aan de Universiteit Bayreuth en in die functie lid van het Centre Recherche Intermedialite (CRI) te Montreal, Canada.

Lectoren