Dynamische Identiteitsontwikkeling (DIO)

lectoraat bewerken Hogeschool: Marnix Academie

Het lectoraat dynamische identiteitsontwikkeling richt zich op de op de ontwikkeling van de identiteit van leerlingen, leraren en scholen. Daarin werkt ze vanuit een integrale visie op identiteitsontwikkeling, waarbij de pedagogische, onderwijskundige, maatschappelijke en levensbeschouwelijke dimensies in balans zijn gebracht. Op scholen wordt onderzoeksmatig vanuit een deductieve en constructivistische wijze gewerkt. De identiteit van leerlingen bijvoorbeeld is nooit af en krijgt gestalte in allerlei interacties met de leeromgeving. De spanning tussen diversiteit en identiteit is een belangrijke drijfveer voor mensen te verwoorden wat ze belangrijk vinden en waar ze voor staan.

De kenniskring is zowel gericht op onderzoek in en met scholen als op kennisontwikkeling in de hogeschool. De kenniskring DIO maakt deel uit van een netwerk van lectoraten op de Marnix Academie. Daarnaast participeert de kenniskring in een landelijk overleg van lectoraten identiteit, in een platform van lectoraten Hpo en in internationale verbanden op dit terrein.

Lectoren