Innovatief ondernemen en risicomanagement

lectoraat bewerken Hogeschool: Zuyd Hogeschool

Om hun marktpositie te behouden en te verbeteren moeten bedrijven wel innoveren. Klantenwensen zijn veranderlijk, concurrenten zoeken naar mogelijkheden om hun marktaandeel te vergroten, overheden oefenen invloed uit via regelgeving en kenniscentra ontwikkelen nieuwe of verbeterde technologieën. De noodzaak om alert te reageren op ontwikkelingen neemt toe nu de economische werkelijkheid steeds meer Europese en globale karakteristieken aanneemt. Tegelijkertijd is innoveren riskant. De slaagkans van nieuwe producten en diensten is laag. Deze context vraagt om strategisch innoveren waarin slaagkansen en faalrisico’s bewust worden afgewogen.

In deze context heeft de Hogeschool Zuyd een lectoraat Innovatief ondernemen en risicomanagement gecreëerd speciaal met het oog op de mogelijkheden en beperkingen van het MKB in de Euregio Maas-Rijn. Het lectoraat sluit aan op de geconstateerde behoefte aan kennisontwikkeling en innovatie binnen deze sector in deze regio en past in de centrale strategie van de Hogeschool Zuyd die is gericht op het MKB en op het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap in de brede zin van het woord.

Het lectoraat en de daarmee verbonden kenniskring hebben vier doelstellingen:

· Via praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren met het oog op het ontwikkelen van kennis en instrumenten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het innovatief ondernemerschap in de regio.

· Door integratie van de verworven inzichten en resultaten in het onderwijs een bijdrage leveren aan het versterken en van de ondernemerschapsmentaliteit onder studenten in de verwachting dat langs deze weg het aantal startende jonge ondernemers zal toenemen.

· Via samenwerking met relevante partners in de regio een actieve intermediaire functie vervullen in het identificeren van innovatiemogelijkheden en het ondersteunen van innovatie-initiatieven.

· Door het versterken van de onderzoeksfunctie binnen de hogeschool bijdragen aan de verdere professionalisering van docenten.

Het lectoraat Innovatief ondernemen en risicomanagement tracht in samenwerking met de expertisecentra van de Hogeschool Zuyd een integratiepunt te zijn voor allen die in de vele faculteiten en studierichtingen ervaring en ambitie hebben om bij te dragen aan het versterken van innovaties en ondernemerschap.

Netwerk
Het lectoraat is gehuisvest bij de faculteit Commercieel Management van de Hogeschool Zuyd. Aan de kenniskring nemen medewerkers deel vanuit de hele breedte van de hogeschool. Ook deskundigen uit wetenschap en praktijk van buiten de hogeschool geven hun input aan de kring.

Voorts worden overleg- en samenwerkingsrelaties onderhouden met instellingen in de regio en daarbuiten. In de regio bijvoorbeeld met de Universiteit Maastricht, Syntens, Liof, MKB-Limburg en Stichting Connect, en daarbuiten worden contacten onderhouden met de Technische Universiteit Eindhoven, Fachhochschule Aachen, Katholieke Universiteit Leuven, Magellan-netwerk van de Hogeschool Zuyd met name met Southeast Missouri State University, Tenessee Tech University en APU University Cambridge.

Lectoren