Innoveren in de Ouderenzorg

lectoraat bewerken Hogeschool: Christelijke Hogeschool Windesheim

De beleving van het ouder worden is met de grotere consumptievrijheid en autonomie veranderd: ouderen hebben zelf de regie. Het resultaat is een versnippering van het begrip ouder worden. De oudere bestaat niet meer. Parallel aan deze veelheid aan cultures of ageing is een scala aan cultures of caring ontstaan waarin op verschillende manieren betekenis wordt gegeven aan goede zorg. Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg neemt de nieuwe oudere en de vele cultures of ageing en cultures of caring als uitgangspunt. Het lectoraat wil dat ouderen een leven kunnen leiden dat zij als goed ervaren. Alle zorg die daarvoor ingezet wordt moet dit doel voor ogen hebben. Wanneer dit doel bereikt wordt is er sprake van goede zorg. Zorgculturen leveren ingrediƫnten op voor innovatie wanneer ze veranderen of met elkaar in aanraking komen. Het lectoraat richt zich op deze processen en ingrediƫnten. Inhoudelijk heeft het lectoraat een aantal speerpunten:
– levenskunst en empowerment
– kwaliteit van wonen
– kwaliteit van zorg
– hbo-professionals en de zorgarbeidsmarkt
– innovatie door hbo-professionals
Met verschillende Windesheim-opleidingen (speciaal de School of Health Care en de School of Social Work) bundelt het lectoraat de krachten om toepasbare kennis te ontwikkelen, docenten te professionaliseren en bestaande curricula te actualiseren, zoals de hogeschoolbrede minor Ouderen en Samenleving.
Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg wil bijdragen aan een
betere zorg door gebruik te maken van de kennis en expertise van haar doelgroepen: de oudere zelf, zijn of haar vertegenwoordigers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, zorgmanagers, beleidsmakers, ondernemers, verzekeraars, studenten en docenten. Kenniscirculatie tussen deze partijen vindt plaats door een programmatische aanpak en de ontwikkeling en toepassing van methodieken, zoals: practice development en verbetertrajecten.

Netwerk
Trimbos-instituut, TNO- Human Factors, Hogeschool Rotterdam, Vilans, Vrije Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen.
Zorgcombinatie Zwolle, Driezorg, Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving
Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel
Alzheimer Nederland, ANBO, UnieKBO, SENTRM, Zorgbelang Overijssel.

Lectoren