Kenniscirculatie

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Utrecht

Het lectoraat Kenniscirculatie is hogeschoolbreed en omvat daardoor alle onderwijs- en kennis gebieden van de hogeschool. De groeiende kennisintensiviteit van de professionele praktijk, van evidence based practice, dwingt vele professionals tot meer systematische reflectie.

De hogeschool moet hierin een centrale rol vervullen. In kenniskringen en -centra krijgt het toegepast onderzoek een structurele plaats. Docenten krijgen de mogelijkheid tot een promotietraject, zodat Hogeschool Utrecht over meer gepromoveerde docenten beschikt. Studenten worden ingeschakeld bij onderzoeksprojecten en als stagiair. Zo vloeit kennis uit onderzoek weer terug naar het onderwijs en wordt een nieuwe meer doordrenkte professionaliteit ontwikkeld.

Doel van het lectoraat Kenniscirculatie is het door onderzoek en advies ondersteunen van de ontwikkeling van de kennisfunctie van hogescholen, de Hogeschool Utrecht in het bijzonder. De werkzaamheden van de lector richten zich daarbij niet alleen op de ontwikkeling van een kennisbeleid binnen de hogeschool, maar ook op organisatorische en methodologische aspecten van de kennisfunctie.

Netwerk
De lector werkt nauw samen met de andere lectoren van de Hogeschool Utrecht en met de zogeheten Taskforce Innovatie Utrecht.

Lectoren