Leren en opleiden van leraren

lectoraat bewerken Hogeschool: Stoas Hogeschool

Het lectoraat heeft de leeropdracht: Ontwikkeling van leren en leraren in competentiegericht onderwijs (CGO). Binnen het lectoraat vormt de kenniskring een centrum waar docenten van de Stoas Hogeschool en de CAH-Dronten onderzoek verrichten op dit gebied binnen nationale en internationale context.
Kenniscompetentie en ‘de docent als professional en zijn didactisch handelen’ staan centraal in het lectoraat. Kenniscreatie betreft een didactische innovatie door ‘doen’ en ‘leren te integreren vanuit het werken van leerlingen aan hun kennisideeën. ‘Daarbij de conceptuele ontwikkeling van de lerende te bevorderen op een wijze dat ze kennis weten te gebruiken en te ontwikkelen als een competent vakmens c.q. professional.
In de kenniskring verrichten docenten transformatief onderzoek in de onderwijspraktijk. Dat wil zeggen dat de interventies en methodieken er op gericht zijn niet alleen meer kennis en inzicht op te bouwen maar vooral ook tegelijkertijd de onderwijspraktijk te verbeteren en te ontwikkelen. Voorbeelden van onderzoek zijn:
– CGO-didactiek: kenniscreatie en trialogisch leren (praktijk, school, leerling);
– e-didactiek in Virtual Action Learning;
– POP, studiebegeleiding, assessment, feedback en feedforward;
Theoretisch onderzoek vindt plaats in promotieonderzoek: Interactieprocessen van vmbo-docenten. Daarin wordt nagegaan in hoeverre docentgeoriënteerde en Leerling georiënteerde docenten verschillen in hun interacties met vmbo leerlingen. Tevens wordt het effect daarvan op de leerresultaten van leerlingen nagegaan.
Evaluatief en exploratief onderzoek naar: de realisatie van CGO; docentcompetenties in CGO.

Ontwikkelingsonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van (groene) scholen of het gehele (groene) onderwijs: ‘4C één competentietaal voor vmbo t/m Universiteit (Ruggengraat, GKC-project); kennisdeling en action learning van locatiedirecteuren(‘Groene versnellingsbollen, GKC-projecct). THRILL/Ichthus-college didactiekontwikkeling samen leren/werken van vmbo-mbo-hbo aan authentieke opdrachten (HPBO-project). Deze projecten betreffen tevens advisering, coaching, onderwijsontwikkeling en professionalisering.
Onderwijs: Het lectoraat is nauw betrokken bij de Master Leren & Innoveren voor het (groen) Beroepsonderwijs en Bedrijf. Deze master is NVAO geaccrediteerd en start vanaf september 2009.
Het lectoraat behartigt het voorzitterschap van de divisie Leren en Instructie van de Vereniging van Onderwijsresearch en is nauw betrokken bij de European Association for Practitioner Research in Education (EAPRE) (International Board) en de jaarlijkse organisatie van de Practitioner Based and Practitioner Research Conference. Ook organiseert ze samen met de WUR de Onderwijs Research Dagen 2012.
www.kenniskring.eu
www.4Cyourway.nl

Netwerk
– Groene Kennis Coöperatie (GKC)
– IKIT Institute for Knowledge Innovation and technology (Toronto, Canada) Knowledge building research and teacher community
– Vereniging voor Onderwijs Research (lid algemeen bestuur), Divisie Leren en Instructie (voorzitter)
– European Association for Practitioner Research in Education (EAPRE) International Board
– . (international Organizing Committee)
– Hoogleraren en Lectoren Platform (HPBO)
– HPO Het platform Leraren Opleiders
– European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG member Learning and Instruction with computers
– Member of the Consulting Board of the journal ‘Computers in Human Behavior’
– Tilburg school of extern en intern regulation of learning processes.
– Alumni University of Tilburg VAPT (Vereniging Afgestudeerde Psychologen Tilburg)

Lectoren