Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp (NEIMED)

lectoraat bewerken Hogeschool: Zuyd Hogeschool

NEIMED is het nederlands kennisinstituut maatschappelijke effecten demografische krimp. NEIMED voorziet in kennisontsluiting en kennisontwikkeling, stimuleert innovatieve praktijkstrategieën en heeft daarmee een rol als versneller en interface.

Speerpunten bij de maatschappelijke effecten zijn wonen/ruimte, zorg en sociale draagkracht, arbeidsmarkt/regionale economie, onderwijs, leefbaarheid en financiële gevolgen. Daarnaast gaat het om de samenhang tussen deze punten.

Doelstelling en uitgangspunten NEIMED

Neimed
• wil overzicht genereren
• beoogt bestaande en nieuwe netwerken te verbinden
• wil een natuurlijke partner zijn voor alle relevante projecten
• op het thema bevolkingsdaling en een podium bieden aan nieuwe initiatieven en innovatieve aanpakken

beantwoordt voor alle strategische niveaus het ‘wat, waarom en ‘hoe’met betrekking tot maatschappelijke effecten van bevolkingsdaling.

De acitiviteiten van NEIMED omvatten:

• het ontwikkelen van kennis

• het ontsluiten van beschikbare kennis

• het ontwikkelen van innovatieve strategieën en advisering.

Samenwerking tussen partners

NEIMED is gevestigd in Heerlen, het centrum van de proefregio Zuid Limburg. NEIMED is een initiatief van de regio Parkstad, de Provincie Limburg, de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd.

Lectoren