Professionalisering van het onderwijs

lectoraat bewerken Hogeschool: Zuyd Hogeschool

Waar de hogeschool professionals opleidt om een rol te vervullen in de kennisontwikkeling en innovatie in de beroepspraktijk, wordt deze redenering in dit nieuwe lectoraat ook toegepast op de docent in het hbo. De docent aan het hbo is een professional die het eigen handelen verbetert door kennis te ontwikkelen over dit handelen en de effecten hiervan en deze kennis vervolgens toepast op het eigen professionele handelen. Binnen het lectoraat zal daarom door docenten aan Hogeschool Zuyd onderzoek worden verricht naar het eigen onderwijs.

Het lectoraat is werkzaam in het kennisdomein van de onderwijskunde (leren en onderwijzen) en Human Resource Development (ontwikkelen en opleiden van beroepsbeoefenaren). De kennis betreft met name het leren van studenten en docenten, en het inrichten en organiseren van een optimale onderwijsleeromgeving voor dit leren.

Netwerk:

Er zal worden samengewerkt met de verschillende faculteiten van Hogeschool Zuyd, en met de interne dienst verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en innovatie en het projectenbureau.
In verschillende onderzoeken wordt daarnaast aangesloten bij lopende projecten met externe partners.

Er zal worden samengewerkt met de verschillende faculteiten van Hogeschool Zuyd, en met de interne dienst verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en innovatie en het projectenbureau.
In verschillende onderzoeken wordt daarnaast aangesloten bij lopende projecten met externe partners.