Sociaal-constructivistisch leren en competentiegericht opleiden

lectoraat bewerken Hogeschool: Iselinge Hogeschool

De onderzoeksopdracht van het lectoraat luidt:

* Welke leeromgeving rust leerlingen, studenten en docenten optimaal toe?
* Welke kenmerken moet een leergemeenschap hebben om dat primaire proces kansrijk te laten zijn?

Deze opdracht verwijst naar vraagstukken die zich voordoen in het leren van de drie belangrijkste doelgroepen van de lerarenopleiding: leerlingen, (aanstaande, beginnende en ervaren) leraren en lerarenopleiders. Hoe gaat actief en creatief leren in zijn werk? Hoe vinden we een balans tussen docentsturing en sturing door de lerenden? Hoe kunnen we leraren praktijkgericht opleiden? Hoe zorgen we ervoor dat de leraar niet alleen als uitvoerder van onderwijs leert functioneren, maar ook als ontwerper, evaluator en ontwikkelaar?
Om zulke vraagstukken aan te pakken hebben we het werkterrein van de kenniskring afgebakend met behulp van drie thema’s: Werkplekleren, Activerende opleidingsdidactiek en Verbeelden van onderwijsbekwaamheid. Voor elk thema voeren we –- gefaseerd in de tijd –- projecten en bijbehorende bronnenstudies uit. Belangrijke projecten gaan over het uitvoeren en begeleiden van (actie)onderzoek door leraren tijdens en na hun opleiding. Leraren uit de scholen kunnen bij voorbeeld deelnemen aan de (inmiddels goedgekeurde) Masteropleiding Leren en Innoveren, waaraan het lectoraat bijdraagt. Andere projecten betreffen het schrijven en begeleiden van activerende opdrachten voor lerenden en het gebruik van digitale video, multimedia en elektronische leeromgevingen bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Via de activiteiten van de kenniskringleden worden leraren uit de scholen en studenten bij het lectoraat betrokken. Ook werken opleidingsdocenten onder begeleiding van de lector aan promotieonderzoek.

Netwerk
Het lectoraat beschikt over een uitgebreid netwerk op het gebied van het opleiden van leraren en het onderzoek daarnaar. Deze werkrelaties worden onderhouden met opleidingen, beleidsinstanties en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland, m.n. in het Engelse en Duitse taalgebied.

Lectoren