Vernieuwend Ondernemen in de Bouw

lectoraat bewerken Hogeschool: Saxion

De bouw (in dit verband: een clustering van Woningbouw, Utiliteitsbouw en Grond-, Weg- en Waterbouw) staat bekend als een behoudende bedrijfstak. Hoewel dit imago lang niet altijd recht doet aan de werkelijkheid, is wel duidelijk dat, onder druk van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen, er een vernieuwingsslag nodig is in de wijze waarop de bedrijfstak haar producten en diensten ontwikkelt en in de markt zet.

Verschillende partijen- van publieke opdrachtgevers tot private ontwikkelaars, en van bouwers tot gespecialiseerde toeleveranciers- maken daarom momenteel een heroriƫntatie door op hun eigen rol in het bouwproces en, meer fundamenteel, hun businessmodel.
Dit lectoraat heeft als doel om onderwijs en onderzoek te ontwikkelen ter ondersteuning van bouwondernemingen in hun streven om kennisgedreven, productontwikkelende bedrijven te worden.

Netwerk
Ondernemingen in de bouw (sectorbreed), Kennisinstituten (MBO, HBO, WO), Overheidsinstellingen, Intermediaire organisaties met zwaartepunt, maar niet uitsluitend, in Oost-Nederland

Lectoren