Visuele Retorica van het Grafisch Ontwerpen

lectoraat bewerken Hogeschool: Avans Hogeschool

Een grafisch ontwerper draagt bij aan de mate waarin informatie door een bepaalde groep gebruikers in een bepaalde situatie kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken. Voor de lezer moet informatie toegankelijk, duidelijk, toepasbaar én aantrekkelijk zijn. Voor een opdrachtgever moet een ontwerp een duidelijke bijdrage leveren aan de communicatiestrategie. Grafisch ontwerpen is dan een commerciële dienstverlening waarbij grafisch ontwerpers visuele middelen ontwikkelen die de contacten tussen opdrachtgevers en hun relaties ondersteunen. Het doel van het lectoraat is om het onderzoek op dit gebied, en daarmee het onderwijs en de praktijk, verder te ontwikkelen.

Onderzoek naar de relaties tussen praktijk en onderwijs zijn noodzakelijk om vast te stellen welke elementen effectief en efficiënt functioneren, en welke verbeterd zouden kunnen worden. Het lectoraat richt zich in eerste instantie op het onderzoeken van de beroepspraktijk, en het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor het onderwijs.

Het onderzoek van de beroepspraktijk van professionele grafische ontwerpers in Breda leverde een aantal verrassende resultaten op. Het aantal grafische ontwerpers bleek veel groter dan verwacht (ongeveer 700 op een bevolking van 140.000). Bovendien zijn de activiteiten die grafisch ontwerpers uitvoeren zeer gevarieerd. De combinatie van een selectie van deze activiteiten bepaald het profiel van een ontwerpbureau. Deze inventarisatie beschrijft de huidige kern van het vakgebied. De beschrijving wordt nu eerst getoetst om er zeker van te zijn dat deze een nauwkeurig beeld van het vakgebied geeft. Op basis van deze beschrijving kunnen curricula verder worden ontwikkeld, en kan de theoretische achtergrond van de beroepspraktijk in kaart worden gebracht.

Netwerk
De kenniskring bestaat uit docenten, onderzoekers, studenten en grafisch ontwerpers die verschillende onderzoeksactiviteiten ontplooien. Het lectoraat wordt gesteund door directe contacten met onder andere BNO, Stichting Premsela, en Museum de Beyerd. Internationale contacten met organisaties (AIGA, IIID, UPA, Design Research Society), en onderwijsinstituten zorgen ervoor dat de onderzoeksresultaten voortdurend getoetst worden aan ontwikkelingen in het ontwerp-onderzoek en ontwerp-onderwijs.

Lectoren