VMBO

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Amsterdam

Doel van het lectoraat is deel te nemen aan het debat over en een impuls te geven aan de (initiële en post-initiële) opleiding en ondersteuning van leraren en andere educatieve professionals met betrekking tot onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. Het sluit hierbij aan op de onderwijsdoelstelling van de EHvA. Het lectoraat legt hierbij verbindingen tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en beroepsonderwijs, tussen de EHvA en het werkveld. Dit krijgt vorm door ontwikkeling van de onderliggende kennisbasis en van nieuwe aanpakken.

Om het onderzoeksprogramma, de activiteiten en de opbrengsten van het lectoraat af te kunnen stemmen op de kennis- en ontwikkelingsvragen vanuit de EHvA-opleidingen en vanuit het werkveld is er gekozen voor drie speerpunten:

1. Onderwijsvernieuwing

2. Schoolontwikkeling.

3. Opleiding (bij- en nascholing) van leraren

De taken van het lectoraat zijn onderverdeeld in vier hoofdgebieden: programmeren en (laten) uitvoeren van onderzoek kennisontwikkeling, – verspreiding en -toepassing, verdere professionalisering van hogeschooldocenten en curriculumontwikkeling. In deze vier gebieden zijn indicatoren ontwikkeld voor wat na twee en na vier jaar bereikt moet zijn.

Het lectoraat Vmbo zal bestaan uit een lector Vmbo die ondersteund wordt door een kenniskring, bestaande uit gekwalificeerde medewerkers van de EhvA. Daarnaast uit schoolleiders en docenten uit het werkveld en andere (externe) deskundigen. Tijdens de eerste zes maanden voert het lectoraat een verkenning uit naar zowel de aansluiting met het onderwijs op de EHvA als naar de aansluiting met het werkveld. Op basis van deze verkenning worden het onderzoeksprogramma, de activiteiten en de opbrengsten van het lectoraat Vmbo vastgesteld en vastgelegd.

Na twee jaar wordt de effectiviteit van het functioneren van het lectoraat en van de lector geëvalueerd en worden het onderzoeksprogramma, activiteiten en de criteria eventueel bijgesteld. Na vier jaar wordt de effectiviteit van het functioneren van het lectoraat en van de lector beoordeeld, op basis van vooraf geformuleerde indicatoren.

Lectoren