Voeding & Gezondheid

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

De laatste jaren is de urgentie van het thema voedselveiligheid verminderd. Er zijn nog wel voedsel incidenten, maar het beheersen van voedselveiligheid is in veel bedrijven een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden en wordt niet direct meer gezien als een bijzonder aandachtsgebied (maar dus wel noodzaak).
Onder invloed van de toename van het aantal mensen dat zich ongezond voedt (wat direct of indirect tot een scala aan welvaartsziekten leidt) en de toename van de gemiddelde leeftijd, zien we verschuiving richting voeding en gezondheid. Zowel vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving is er een toenemende druk en noodzaak om de kwaliteit van leven te optimaliseren, mede door gezondere voeding c.q. voedingsgewoonten.
Dit leidt tot (brede) voorlichting, maar vooral tot een explosieve toename van het aantal producten waaraan een vorm van gezondheidsclaim wordt verbonden.
Alle partijen die te maken hebben met voedsel zullen zich aan deze veranderingen moeten aanpassen en daarmee is het noodzakelijk ook de toekomstige medewerkers adequaat op te leiden. Zowel met betrekking tot de eigenschappen van voeding, de ontwikkeling en productie ervan en marketing / communicatie.
Gezien deze ontwikkelingen richt het lectoraat zich vanaf 2008 op alle aspecten van de relatie voeding en gezondheid.
De focus ligt daarbij op de relatie voedselkwaliteit- en veiligheid en ouderen.

Netwerk
Het lectoraat is heeft nauwe banden met kennisinstellingen en bedrijven in de Food Valley regio. Hiertoe worden geregekend Wageningen UR, Technocentrum de Vallei, voedingsmiddelenbedrijven, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, het MBO (Voeding, lab, bakkerij). Naast de regionale contacten is er samenwerking met de overheid (ministeries), relevante productschappen en brancheorganisaties, consumentenorganisaties (Voedingscentrum, Consumentenbond), etc. Internationaal werkt het lectoraat samen met diverse hogescholen en universiteiten binnen en buiten ede EU.

Lectoren