Voertuigmechatronica

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het lectoraat Voertuigmechatronica, dat samen met het lectoraat Mobiliteitstechnologie het expertplatform HAN-Automotive vormt, bestaat uit hooggekwalificeerde medewerkers met expertise op het gebied van innovatief transport en automotive technologie.

Het lectoraat Voertuigmechatronica stelt zich ten doel een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door het uitvoeren van op toepassing gericht onderzoek. Dit onderzoek zal zich specifiek richten op waterstoftechnologie in mobiele toepassingen en de toepassing van alternatieve brandstoffen.

Zo stond bijvoorbeeld in een project de ontwikkeling centraal van numerieke tools om voertuigaandrijvingen te kunnen analyseren op economische en technische prestaties. De tools zijn specifiek ontwikkeld voor aandrijvingen op basis van brandstofcellen. Onderzoek liep naar de toepassing van aardgas-waterstofmengsels in verbrandingsmotoren en de gevolgen werden vastgesteld voor vermogen, emissies en brandstofverbruik: de functionaliteit van een scooter op 100% waterstof werd aangetoond.

Onderzoek liep naar de realisatie van een brandstofcelaangedreven people mover. Hierbij zijn onder andere een DC-DC converter, aandrijflijnbesturing en een brandstofcelbewakingssysteem ontwikkeld en is realisatie van de hardware afgerond. Voorts is onder meer een onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van de toepassing van windenergie voor de productie van waterstof voor mobiele toepassingen.

Bij deze projecten wordt samengewerkt met docenten en studenten met expertise op het gebied van autotechniek, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Dit biedt het lectoraat de mogelijkheid haar klanten een breed spectrum van producten en labfaciliteiten aan te bieden.

De andere aandachtsgebieden van het expertplatform zijn allereerst gedrag van zwaar verkeer. Het betreft hier projecten rond kantelsignalering van vrachtwagencombinaties, toepassing van LZV’s en roadtrains bij asfalttransport (TRANSUMO), innovaties in de carrosserie en chassisbranche en de analyse van stabiliteit van extreem lange opleggers.

Voorts heeft actieve chassisbeheersing en bandgedrag de aandacht. Hier spelen projecten rond actieve remondersteuning, chassisinnovatie voor caravans, en de combinatie van actieve dempers met luchtvering voor bestelwagens. Met de Technische Universiteit Praag wordt gewerkt aan een testomgeving op schaal 1:6 ter beoordeling van automatische voertuiggeleiding concepten. Met Vredestein en de Technische Universiteit van Helsinki worden, binnen een promotieonderzoek, instrumenten ontwikkeld om bandeigenschappen via de waardering van voertuiggedrag beter te beoordelen.

Netwerk
Het lectoraat werkt samen met regionale ondernemers aan ondernemersvraagstukken in het netwerk HAN Smart Business Center, hét netwerk van regionale ondernemers en lectoren van de HAN, met als doel het samen ontwikkelen, uitwisselen en toepassen van kennis om de toegevoegde waarde voor het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het lectoraat neemt samen met de opleiding Autotechniek deel aan het netwerk ATC (Automotive Technology Centre).

Het lectoraat heeft een uitgebreid (inter-)nationaal netwerk, waarbij met universiteiten en hogescholen studenten worden uitgewisseld. Tevens onderhoudt het platform contacten met vele internationale automotive industrieën en kennisinstellingen.

Belangrijk wapenfeit was de organisatie van het internationale congres AVEC ’04 (Advanced VEhicle Control) in 2004. Binnen Europa is het expert platform HAN-Automotive als partner betrokken bij netwerkprogramma’s rond intelligente voertuigbeheersing en waterstof- en brandstofceltechnologie.

Lectoren