Vrijetijd- en Sportmanagement

lectoraat bewerken Hogeschool: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Met het Lectoraat Vrijetijd- en sportmanagement wordt gestalte gegeven aan de kennisontwikkeling van de Academy for Leisure van NHTV Breda. Deze kennisontwikkeling moet bijdragen aan de professionalisering en vernieuwing van de vrijetijdsector, door enerzijds het versterken van de kenniscomponent in het onderwijs, en anderzijds de ontwikkeling van meer ‘evidence based’ interventietechnieken die kunnen bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, levensvatbaarheid en maatschappelijke impact van de vrijetijdsector.
Wat betreft het onderwijs is de grootste uitdaging de wetenschappelijk inkadering van de eerste academische bachelor aangeboden in een HBO-instelling: de bacheloropleiding International Leisure Sciences (start 1 september 2009). In het onderzoeksprogramma ligt de nadruk op organisatie- en productiviteitsvraagstukken in de vrijetijdsector.

Netwerk
Voor de uitvoering van het onderzoekprogramma wordt nauw samengewerkt met de Univeristeit van Tilburg, i.h.b. het departement Vrijetijdwetenschappen; onderzoeksbureaus op het gebied van vrijetijd en toerisme; en (internationale) bedrijven actief in de vrijetijdsector.

Lectoren