Water in en om de Stad

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat richt zich op o.a. het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het opzetten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het versterken van de relatie met het bedrijfsleven. Daarnaast wil het lectoraat kennis, praktijkervaring en onderzoekservaring van docenten en vooral studenten vergroten. De belangrijkste onderzoeksthema´s van het lectoraat zijn:

* Omgaan met water in het stedelijk gebied, rekening houdend met klimaatontwikkeling
* Kwaliteit van water in de stad

Zichtbaar mooi water in een stad draagt bij aan de waardering van de stad. Maar dan mag het natuurlijk niet teveel en te vies worden. Afgelopen eeuw is water veelal weggestopt en efficiënt afgevoerd. Maar burgers zijn verontwaardigd als ook bij zeer extreme neerslag overlast veroorzaakt.
Het lectoraat richt zich op ruimte voor mooi water in de stad. Dat is ook nodig, want vanwege klimaatveranderingen wordt verwacht dat extreme neerslag gaat toenemen. Vooral voor extreme neerslag is extra ruimte voor water op het maaiveld nodig. Klimaatverandering betekent d

Lectoren