Watertechnologie

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

Het lectoraat watertechnologie heeft twee lectoren, een lector drinkwatertechnologie (Maarten Nederlof) en een lector afvalwatertechnologie (Bonnie Bult). Naast de activiteiten op het gebied van drinkwaterzuivering en afvalwaterzuivering houden de lectoren zich bezig met duurzaamheidsaspecten van de integrale waterketen. Hierbij wordt de keten als geheel geoptimaliseerd en technologie ontwikkeld en behoeve van een meer doelmatige en duurzame waterketen.

Netwerk
Het lectoraat heeft nauw kontakt met het Technologisch Topinstituut Water (Wetsus) in Leeuwarden. Daarnaast is de lector drinkwatertechnologie werkzaam bij KWR Watercycle Research Institute en heeft jarenlang gewerkt bij het waterleidingbedrijf Vitens. De lector afvalwatertechnologie is werkzaam bij het Wetterskip Fryslan en heeft nauwe kontakten met de branche organisatie van waterschappen, de Stowa. Beide lectoren en ook docenten hebben kontakten met regional technologieleveranciers en overheden. Het lectoraat wordt ondersteund door een aantal Friese bedrijven die actief zijn op het gebied van watertechnologie.

Lectoren