Werkplekleren en ICT

lectoraat bewerken Hogeschool: NHL Hogeschool

Onderzoek van onderwijsleersituaties waar het leren op de werkplek centraal staat en uitgangspunt is bij de vormgeving van het onderwijs en het in aansluiting hierop ontwikkelen van elementen van de didactiek waarin ict een rol speelt.

Lectoren