Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd onderzoekt de impact van algemeen werkzame factoren die niet nadrukkelijk gekoppeld zijn aan behandelingen of programma’s. Wat zorgt ervoor dat de bemoeienis van jeugd(gezondheids)zorg en welzijnsinstellingen voor hun cliënten iets oplevert?
Voor een gedeelte wordt het effect van een behandeling of programma bepaald door de geschiktheid en kwaliteit. Maar er is alle reden om aan te nemen dat het resultaat evenveel bepaald wordt door de invloed van andere, meer algemene factoren.
Een paar voorbeelden:
• Leidt het vroegtijdig signaleren van risico’s of problemen tot vervolgacties – of niet?
• De match van hulpvraag en hulpaanbod.
• De kwaliteit van de alliantie tussen cliënt en hulpverlener;
• Het oplossingsgericht werken met monitorinstrumenten tijdens een hulpverleningsproces.
• Doelen stellen en evalueren.
• De uitkomst van monitoring en het benutten daarvan.
• Afstemming en regie wanneer meer partijen bij cliënten betrokken zijn (ketenkwaliteit).
Hoewel de impact van deze factoren bijzonder groot lijkt, is de aandacht hiervoor in onderzoek bescheiden. Het lectoraat wil meer te weten komen over de vraag welke algemeen werkzame factoren vooral invloed hebben op de kwaliteit van geboden hulp.
Samen met instellingen ontwikkelt en verspreidt het lectoraat daarom kennis over deze factoren en manieren om ze in de praktijk te benutten. Voorop staat dat dit moet gebeuren op een manier waar cliënten en professionals zelf baat bij hebben.

Lectoren