Wetenschap en Techniek

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Wetenschap en Techniek binnen Onderwijsvernieuwing verzamelt, ontwikkelt, onderzoekt praktisch toepasbare kennis over lesinhouden, lesmethoden, lesmateriaal, vakdidactiek en professionalisering van leraren m.b.t. W&T onderwijs. Er is speciale aandacht voor gebruik van ICT in het onderwijs. Het lectoraat speelt een rol in inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van het VTB Pro nascholingsproject voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Het lectoraat stelt deze kennis ten dienste aan zowel de praktijk via nascholing in het VTB Pro project als aan de eigen opleiding van het domein Onderwijs en Opvoeding opdat toekomstige leraren goed worden voorbereid op de uitoefening van hun beroep.

Het lectoraat is onderdeel van het Expertisecentrum Wetenschap en Techniekonderwijs Noord-Holland waarin samenwerken de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam, PABO Almere, IPABO, en Hogeschool InHolland. Het Expertisecentrum wordt gesteund door het project Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB).

Lectoren