Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is door de HAN voor 4 jaar in het leven geroepen. Dit doet zij in samenwerking met zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio. Extramuralisering van de zorg en reïntegratie van cliënten in de lokale samenleving (vermaatschappelijking), leiden tot ingrijpende veranderingen in de organisatie van de zorg en de wijze van begeleiding van cliënten. Ook wanneer er sprake is van bijzondere zorgvragen, worden er aan beroepskrachten specifieke competentie eisen gesteld. De betreffende zorginstellingen staan voor de taak vast te stellen welke competenties voor gewijzigde taakstellingen nodig zijn en hoe medewerkers ter verwerving van deze competenties het meest effectief op hun werkzaamheden kunnen worden voorbereid. Daarbij zullen ook nieuwe mogelijkheden moeten worden ontwikkeld om de medewerkers in hun niet residentiële werkomgeving systematisch ondersteuning te bieden.

Het doel van het lectoraat heeft betrekking op kennisontwikkeling en kennismanagement ten behoeve van innovatie en evaluatie van de zorgverlening aan, en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking. Het lectoraat besteedt in het bijzonder aandacht aan de volgende vragen:

1. Welke competenties zijn nodig om in te spelen op veranderingen in de zorg zoals extramuralisering?
2. Welke competenties zijn nodig om cliënten met bijzondere zorgvragen te begeleiden?
3. Hoe bereiden we mensen in het beroepsonderwijs voor op deze competenties? Trainings- en coachingstrajecten zullen worden ontwikkeld voor deze competenties. De trajecten worden ingezet in zowel de praktijk van de zorginstellingen als in de opleidingscurricula van de beroepsbeoefenaren – hbo-pedagogen, sociaal-pedagogisch hulpverleners en verpleegkundigen.

Het lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Het lectoraat kent een breed netwerk met regionale en (inter)nationale contacten.

De leden van de adviesraad zijn voor het lectoraat belangrijke contactpersonen in het veld van zorginstellingen, onderzoek, onderwijs en overheidsbeleid. De kenniskring bestaat uit docenten van de belangrijkste opleidingen van beroepskrachten, vertegenwoordigers van de zorgaanbieders in de regio en externe adviseurs.

De lector maakt zelf ook deel uit van verschillende netwerken:

* Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt het lectoraat samen met het lectoraat Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief en het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten.
* Buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderhoudt het lectoraat onderzoekscontacten met het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Het lectoraat participeert tevens in het landelijke lectorenoverleg (HSAO).

Lectoren